A la Une

17 sites du gouvernement haitien disponibles sur internet

Sit Gouvènman Ayisyen
Jounen Jodi a, gouvènman yo a travè lemond fè anpil efò pou ede moun ki merite konnen travay yap fè, sèvis yap ofri e pwojè piblik yo genyen ak yon seri de zouti elektwonik ki kapab itilize entènèt. Se sa nou rele e-gouvernance lan ou e-transparence. 
Zouti sa yo, yo mete sou entènèt yo kapab ede popilasyon yo rapwoche de moun kap dirije yo menm jan tou jwenn plis aksè a enfòmasyon.
Men kèk sit ki gen rapò ak gouvènman Ayisyen an :

Al eseye yo epi wa pataje eksperyans ou avèk nou.

Enregistrer un commentaire

Plus récente Plus ancienne