A la Une

Comment traduire une page web en n'importe quelle langue?

Kòman pou tradui yon sit etènèt nan divès lang


Anpil fwa nou gen yon sit entènèt nou sou li men akoz pwoblèm lang li ye a ke nou pa konprann nou pa ka kontinye navige sou li.


Pwoblèm sa ka rezoud tou senp gras ak zouti google tradiksyon :Etap pou w fè sa:


1.-Jis monte sou google tradiksyon an epi kole adrès sit ou vle tradui a.


2.-Ansuit, chwazi lang ou bezwen tradiksyon an menm jan lè wap tradui yon tèks.


3.-Google tradiksyon an ap bwa yon nouvo lyen.


4.-Jis klike sou nouvo lyen an epi tout sit la ap tradui nan lang ou te mande a.


Mèsi pou enterè w. Nou swete ti èd sa kapab itil sinon. Ou ka toujou poze nou yon nouvo kesyon.


Enregistrer un commentaire

Plus récente Plus ancienne